Målgrupp

Stall Xena är ett behandlingshem för flickor i åldrarna 13 – 20 år. Vi tar emot flickor som av olika anledningar befinner sig i en för dem, ogynnsam utveckling. Det kan bland annat vara vara sociala problem, relationsproblem, psykisk problematik, depressioner, ätstörningar, ADHD eller störningar inom det autistiska spektrumet.

På Stall Xena kan man välja mellan en dagplacering eller en dygnet-runt placering.

Utredning

Innan behandlingen startar gör vi i de fall som önskas en psykologutredning för att så snabbt som möjligt kartlägga vad problemen beror på och utifrån eventuella diagnoser kunna avgöra vilka insatser som är lämpliga. Denna utredning ingår i placeringsavgiften.